އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ 7 ވަނަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގެ ހުވައި ކުރައްވާފައިވަނީ 17 ނޮވެންބަރު 2018 ގައެވެ.