އިބްރާހީމް ވަޙީދަކީ ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމާ މީޑިއާގެ ދާއިރާގައި ވަރަށް ޚިދުމަތްތެރި ޝަޚްޞިއްޔަތެކެވެ. އެމަނިކުފާނު މަތީ ތަޢުލީމު ޙާޞިލްކުރައްވާފައިވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރުސިޓީގައި، ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިންނެވެ. މި ދާއިރާއިން ރާއްޖެއާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތަފާތު ތަމްރީނުތައް ފުރިހަމަކުރެއްވުމުގެ އިތުރަށް ނޫސްވެރިކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ނެރެދެއްވާފައެވެ. އިބްރާހީމް ވަޙީދަކީ މަޝްހޫރު ޓީވީ ޕްރެޒެންޓަރެކެވެ. ވަގުތު ޓީވީގެ އެއް މުއައްސިސެވެ. ސަންގުޓީވީ ހިންގެވުމުގެ އިތުރުން، ރާއްޖެ ޓީވީއާ، މިނިވަން ނިއުސްއާ، ހާމަ ނޫހާ، ޓީވީ މޯލްޑިވްސްގައިވެސް ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ.