Photo Album

President visits R. Alifushi Police Station, and meets with the senior officials at the Police Station.

09 September 2021

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރ. އަލިފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ފުލުހުންގެ މަސައްކަތުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި ދަތިތައް އޮޅުންފިލުއްވައިފި
9 ސެޕްޓެންބަރު 2021, ޚަބަރު
President visits Alifushi Police Station and meets senior officers
09 September 2021, Press Release