Photo Album

The Chinese Ambassador pays a courtesy call on the President

15 June 2024

Related Articles

The Chinese Ambassador pays a courtesy call on the President
15 June 2024, Press Release
ޗައިނާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
15 ޖޫން 2024, ޚަބަރު