Photo Album

The President arrives in Kulhudhuffushi City

26 February 2024

Related Articles

އަންނަ މަހުން ފެށިގެން މިސްކިތްތަކުގެ ކަރަންޓްބިލު ޑޮމެސްޓިކް ރޭޓުގައި ދައްކާގޮތަށް ލުއިދެއްވާފައިވާކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިޢުލާނު ކުރައްވައިފި
26 ފެބުރުވަރީ 2024, ޚަބަރު