Photo Album

The President meets with the residential community of Th. Veymandoo Island

06 February 2024

Related Articles

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑާއި، ވަޔާއި، އެއްގަމާ ހިމެނޭގޮތަށް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ތަނެއް ހިމެނޭހެން ބަހަލައްޓާނީ ރާއްޖެއިން އަމިއްލައަށް - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
6 ފެބުރުވަރީ 2024, ޚަބަރު
The President announces that the Maldives will maintain its borders, including maritime, aerial, and terrestrial domains, autonomously
06 February 2024, Press Release