Photo Album

The President meets with the residential community of Th. Madifushi Island

06 February 2024

Related Articles

މުޅި ރާއްޖޭގައި މަދުވެގެން 20 ރިސޯޓު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރު ފައްޓަވާނެކަމަށާއި އޭގެ ފައިދާ މުޅި ރާއްޖެއަށް ކުރާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
6 ފެބުރުވަރީ 2024, ޚަބަރު
The development of at least 20 resorts across the nation would be initiated within the year, benefiting the entire nation, says the President
06 February 2024, Press Release